Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o szkole

Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Tułowicach.

Adres:              49-130 Tułowice
                          ul. Zamkowa 1
                          tel.: 77 46 00 153
                          faks: 77 42 77 037
                          email:sekretariat@tltulowice.pl
                          http://www.tltulowice.pl/nowa/


Informacje o szkole

Publiczne Technikum Leśne Zespołu Szkół w Tułowicach
zawód: technik leśnik
okres nauczania – 4 lata
podbudowa – gimnazjum

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach
okres nauczania – 3 lata
podbudowa – gimnazjum

Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach
okres nauczania – 2 lata
podbudowa – zasadnicza szkoła zawodowa


Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Opolski

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator w Opolu.

Szkoła jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego.
 • Ustawy o systemie oświaty,
 • Ustawy - Karta Nauczyciela,
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutów:
  • Zespołu Szkół w Tułowicach,
  • Publicznego Technikum Leśnego
  • Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Planu rozwoju Szkoły
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Regulaminów:
  • Organizacyjnego
  • Rady Pedagogicznej
  • Rady Rodziców
  • pracowni multimedialnej
  •  poszczególnych pracowni