Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacje o szkole

Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Tułowicach.

Adres:              49-130 Tułowice
                          ul. Zamkowa 15
                          tel.: 77 46 00 148
                          faks: 77 42 77 037
                          email:sekretariat@tltulowice.pl
                          www.tltulowice.pl


Informacje o szkole

Publiczne Technikum Leśne Zespołu Szkół w Tułowicach
zawód: technik leśnik
okres nauczania – 4 lata
podbudowa – gimnazjum

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach
okres nauczania – 3 lata
podbudowa – gimnazjum

Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach
okres nauczania – 2 lata
podbudowa – zasadnicza szkoła zawodowa


Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Opolski

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator w Opolu.

Szkoła jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego.
 • Ustawy o systemie oświaty,
 • Ustawy - Karta Nauczyciela,
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Planu rozwoju Szkoły
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Regulaminów:
  • Organizacyjnego
  • Rady Pedagogicznej
  • Rady Rodziców
  • pracowni multimedialnej
  •  poszczególnych pracowni

 

 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 19-02-2012 22:36
 • Modyfikował: Beata Oleksa, data modyfikacji: 10-05-2012 12:55
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Tułowicach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 19-02-2012
 • Ilość wyświetleń: 13170
 • Link do strony: http://zstulowice.biuletyn.info.pl/10/informacje-o-szkole.html
 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 19-02-2012 22:36
 • Modyfikował: Beata Oleksa, data modyfikacji: 10-05-2012 12:55
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Tułowicach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 19-02-2012
 • Ilość wyświetleń: 13170
 • Link do strony: http://zstulowice.biuletyn.info.pl/10/informacje-o-szkole.html
 • Data publikacji: 19-02-2012 22:36 przez: Administrator Strony
 • Data modyfikacji: 10-05-2012 12:55 przez: Beata Oleksa
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Tułowicach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 19-02-2012
 • Ilość wyświetleń: 13170
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  10-05-2012, godz. 12:55:16
  Modyfikacja strony przez: Beata Oleksa
 •  
  10-05-2012, godz. 12:44:58
  Modyfikacja strony przez: Beata Oleksa
 •  
  19-02-2012, godz. 22:45:02
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-02-2012, godz. 22:44:18
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-02-2012, godz. 22:36:58
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  19-02-2012, godz. 22:36:33
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Zespół Szkół w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Zamkowa 15

 

tel.: 77 46 00 148
fax: 77 42 77 037
e-mail: sekretariat@tltulowice.pl