Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan majątkowy

Stan majątkowy Zespołu Szkół w Tułowicach
Wartość majątku na dzień 31.12.2019r.

 
Lp. wyszczególnienie wartość [zł] 
1 Grunty 564 809,71 
2 Budynki i budowle 9 703 760,37
3 Kotły, maszyny, urządzenia techniczne 393 325,99 
4 Środki transportu 177 694,33 
5  Pozostałe środki trwałe 41 353,94
6 Wyposażenie 1 921 541,35 
7 Zbiory biblioteczne 116 375,44 
8 Wartości niematerialne i prawne    20 822,07 
Razem:  12 939 683,20