Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Audyt i kontrole

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w Zespole Szkół w Tułowicach

Lp.

Organ kontrolujący

Czas trwania kontroli

Tematyka kontroli

Określenie charakteru czynności

Wyniki kontroli

1.

Kuratorium Oświaty w Opolu

06.03.2017

Kontrola planowa w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

Kontrola

Brak zaleceń

2.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Opolskiego

14.03.2017

Gospodarka finansowa jednostki

Kontrola

Brak zaleceń

3.

Kuratorium Oświaty w Opolu

04.05.2017

Kontrola doraźna w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Kontrola

Brak zaleceń

4.

Kuratorium Oświaty w Opolu

14.06.2017 – 21.06.2017

Kontrola doraźna w zakresie stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz atmosfery w Publicznym Technikum Leśnym

Kontrola

Zalecenia

5.

Starosta Opolski

19.10.2017

Kontrola prawidłowości dochodów i wydatków – rok 2016

Kontrola

Zalecenia

6.

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu

28.02.2018

Kontrola z zakresu oceny realizacji wymogów w zakresie BHP – występowanie w miejscu pracy czynników chemicznych oraz stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin w tym produktów biobójczych

Kontrola

Nakaz

7.

Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu

04.04.2018 – 20.04.2018

Kontrola w zakresie: prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy

Kontrola

Wystąpienia i nakaz

8.

Starosta Opolski

07.05.2018

Audyt prawidłowości realizacji programu „Za życiem”

Audyt wewnętrzny

Brak zaleceń

9.

Starosta Opolski

18.06.2018 – 04.07.2018

Audyt prawidłowości zarządzania majątkiem oraz realizacji wybranych zadań statutowych dotyczących organizacji pracy szkoły przez Zespół Szkół  w Tułowicach

Audyt wewnętrzny

Zalecenia

10.

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu

11.09.2018

Kontrola stanu sanitarno-porządkowego na basenie

Kontrola

Zalecenia

11.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Województwa Opolskiego

06.03.2019

Kontrola realizacji programów edukacyjnych: Podstępne WZW”, „ARS czyli jak dbać o miłość”, „Pomyśl zanim spróbujesz”

Wizytacja

Brak zaleceń

12.

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu

26.08.2019

Kontrola stanu sanitarno-technicznego basenu oraz stacji uzdatniania wody

Kontrola

Zalecenia

13.

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu

10.09.2019

Bieżąca kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu internatu

Kontrola

Zalecenie

14.

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu

10.09.2019

Bieżąca kontrola bloku żywieniowego (kuchnia, pomieszczenia pomocnicze oraz ocena jadłospisów)

Kontrola

Brak zaleceń

15.

Starosta Opolski

23.09.2019 –  18.10.2019

Audyt podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu opolskiego

Audyt wewnętrzny

Zalecenia